تیم ما

image

محمد حسن منتجب نیا

مدیر پلتفرم جاب داک

مدیر مرکز مدیریت استعداد و توسعه اشتغال سازمان مدیریت صنعتی و پلتفرم جاب داک

image

سعید محمدی ارانی

عضو هیئت علمی

کوچ مدیران و مدرس مدیریت استعداد

image

دکتر صمد باروج

عضو هیئت علمی

دکترای تخصصی مشاوره Phd در گرایش مشاوره شغلی و سازمانی

image

دکتر صالح زعیم

عضو هیئت علمی

دانشجوی دکترای تخصصی مدیریت Phd

image

محمدحسین نیکبخت

مدیر بخش داده

کارشناس پردازش داده ها و هوش تجاری

image

میلاد عبدالله خانی

مدیر مارکتینگ

کارشناس منابع انسانی

image

محمد صادقیان

مدیر فنی

کارشناس ارشد فناوری اطلاعات و برنامه نویسی حرفه ای

image

پریسا مراقی

کارشناس فنی

کارشناس فناوری اطلاعات و برنامه نویسی حرفه ای

image

امیر فراهانی

کارشناس فنی

کارشناس فناوری اطلاعات و برنامه نویسی حرفه ای